+65 tilbud

Afdelingsleder

 

+65 er et tilbud til psykisk sårbare borgere over 65 år.

Aktiviteterne i +65 er målrettet borgergruppen.

Der tilbydes udflugter, kreative aktiviteter, støttende samtaler, NADA øre-akupunktur, samvær m.m.

Henvendelse for yderligere oplysninger til afdelingsleder.

Facebooksiden  "Opslagstavlen for socialpsykiatrien i Aabenraa Kommune" - det er en side, hvor alle borgere, der modtager støtte fra CSR, kan finde informationer om Aktivitets- & Samværstilbuddene - du skal blot søge om medlemsskab.

Kontaktpersoner

Maj-Britt Holm Pædagog
maho@aabenraa.dk tlf. 8816 - Fællestelefon
Renate Beuschau Afspændingspædagog
rbe@aabenraa.dk tlf. 2157 0158

Åbningstider:

Mandag: 9:00 – 14:00
Tirsdag: 13:00 – 19:00
Onsdag: 9:00 – 14:00
Torsdag: 9:00 – 14:00
Fredag: 9:00 – 14:00